Contacteer Blijf Jong

Heb je een vraag over de gym, dans of ropeskipping groepen?
Wil je Blijf Jong ondersteunen als sponsor?

Blijf jong vzw

Langstraat 4
2270 Herenthout

info@turnkringblijfjong.be


 

Dagelijks bestuur

Voorzitter  Kathleen Devolder 
Ondervoorzitter Pam Van Gasse 
Penningmeester  Dirk Houben 
Secretaris  Joke Dercon 
Coördinator  Martine Ooms 
   
Raad van bestuur
Verantw. verzekeringen  Jorie Willems 
Verantw. communicatie / marketing Célestien Gils
Verantw. vriendenkring TTM Pascale Horemans
Verantw. projecten Steven Schelkens
Verantw. kledij en administratie Hilde Janssens
   
Andere verantwoordelijkheden
Verantw. kwaliteit Kathleen Devolder & Joke Dercon
Verantw. lesgevers Martine Ooms
Verantw. website Tim Van Dyck
Verantw. evenementen Martine Ooms
Verantw. vrijwilligers Kathleen Devolder
Verantw. subsidies Joke Dercon
Verantw. ledenbeheer Joke Dercon
Coördinator TTM Ellen Goedleven
Coöridinator ropeskipping Joke Dercon
Ombudsvrouwen Martine Ooms & Kathleen Devolder

Bij de ombudsvrouw kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokken van de club terecht met een vraag over de werking van de club.
De ombudsvrouw is de tussenpersoon tussen het bestuur, de lesgevers, de ouders en de leden. Zij zorgt voor een correcte en efficiënte werking en communicatie.
Indien nodig, kan zij bemiddelen tussen 2 partijen om eventuele problemen op te lossen.

API (aanspreekpunt integriteit) Kathleen Devolder
Bij de API kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag

 


RPR Antwerpen, afd Turnhout
OR 462.885.780

KBC: IBAN BE44 7360 4502 5545

Seizoen 2021-2022Schrijf je nu in!

Kledij en sporttassen bestellen

Uurrooster


Uurrooster recreatief

Binnenkort beschikbaar:
Uurrooster compititief & talenten

Sportongeval?


Dat is erg jammer.

Weet je wat je moet doen bij een ongeval?

Dit moet je weten over sportongevallen!

Terugbetaling lidgeld


Wist je dat sommige mutualiteiten een deel van het lidgeld terugbetalen?

Kom snel meer te weten!

Met dank aan

De werking van Blijf Jong wordt mede mogelijk gemaakt door

Juwelen Stroeckx
De levenscirkel
KBC Bank & Verzekering
Oostmalle Cars
Electro Van Doninck
't schipke aan de Nete
Kapsalon La Coupe
Marc Van Kerckhoven Thuisverpleging
Creative Solutions Webdesign

Wist je dat je Blijf Jong ook kan steunen door online te shoppen? Ontdek Trooper!